About Us!

घर जसले परिवार बनाउछ, एशियन पेंटले घरलाई निरोगी बनाउछ।
“निरोगी घर निरोगी परिवार”

सिर्जना ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विगत २०७६ साल देखी निरन्तर रुपमा इटहरी, इनरुवा, र लेटाङ सहरमा घर, अफिस, स्कूल र होटल पेंट गरिने सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ।

एशियन पेंट्स को अधिकृत बिक्रेता।

हाम्रो सेवाहरु:

1. घरमै डिलीवर गरिने।
2. घर, अफिस, स्कूल र होटल पेंट गरिने।
3. कोठा डिजाइनका सम्पूर्ण उत्पादनहरू उपलब्ध गरिने।
4. विशेष छुटहरुको व्यवस्था गरिने।
5. सस्तो मूल्यमा टेक्सचर डिज़ाइन गरिने।
6. आवश्यकता अनुसार ३ डि मा रंग डिजाइन गरिने।
7. भित्तामा ल्यान्डस्केप डिजाइनिंग गरिने।
8. सस्तो मूल्यमा टेक्सचर डिज़ाइन गरिने।

विशेषताहरु:

1. इटहरी, इनरुवा, र लेटाङ नजिक को सहरहरुमा हाम्रो सेवा उपलब्ध छ।
2. परामर्श सहित पेंट र कलर लगाउने सुझावहरु पनि दिने।
3. सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा छिटो कार्य सम्पादन गरिने |
4. एशियन पेंटको अल्टिमा प्रोटेक्ट जसले हजुरको घरलाई पानी देखि जोगाउने छ।
5. एशियन पेंट्स रॉयल शील्ड घरको कुनाकुनामा रहने कीटाणु को संक्रमण देखि मुख्त गराउछ |

Head Office

Phone

025-581329
9808641601
9842176040

Email

sirjanatrade2018@gmail.com

Address

सिर्जना ट्रेड एन्ड सप्लायर्स" बालग्राम इटहरी

Branch

इनरुवा

Phone

9802755199

Address

सिर्जना ट्रेड एन्ड सप्लायर्स" इनरुवा

लेटाङ, मोरङ

Phone

9862064123

Address

"सिर्जना ट्रेड एन्ड सप्लायर्स" लेटाङ, मोरङ

Shopping Cart